ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення Позачергових Загальних зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛПО» (код за ЄДРПОУ 24088809) від 15.12.2017р.

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення Позачергових Загальних зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛПО» (код за ЄДРПОУ 24088809) від 15.12.2017р.

 ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛПО», надалі – Товариство, повідомляє про проведення Позачергових Загальних зборів Товариства, надалі - Збори, які відбудуться 15 грудня 2017 року об 12.00 годині за місцезнаходженням Товариства: 04074, м. Київ, вул. Лугова, буд. 16, у кабінеті голови ради директорів.

Реєстрація учасників (представників Учасників) Товариства на Збори відбудеться 15 грудня 2017 року з 11.30 по 12.00 за місцем проведення Зборів. Для реєстрації участі на Зборах, Учасникам Зборів при собі необхідно мати документ, що посвідчує його особу (паспорт), а представникам Учасників – паспорт та довіреність на право участі у Зборах, посвідчену в порядку вимог чинного законодавства.

Перелік Учасників, які мають право на участь у Зборах, зазначений в установчих документах Товариства,чинна редакція яких, затверджена рішенням Загальних зборів Засновників (Учасників) Товариства (Протокол №02/2017 від 27.10.2017р.) та зареєстрована 01.11.2017р.

Перелік питань, що виносяться на голосування Зборам Товариства згідно з ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

 Про обрання Голови та секретаря Зборів Товариства та наданням їм повноважень з підрахунку голосів Учасників Зборів Товариства за підсумками голосування.

  1. Про виключення із складу Учасників Товариства померлих та прийняття до складу Учасників Товариства їх спадкоємців в порядку, визначеному статутом Товариства та чинним законодавством.
  2. Про зміну складу Учасників Товариства (вихід із складу Учасників Товариства та відчуження (продаж/дарування) частки (часток) у статутного капіталі Товариства) та перерозподіл часток у статутному капіталі між Учасниками Товариства.
  3. Про затвердження та підписання установчих документів Товариства у новій редакції.
  4. Про визначення особи, якій надаються повноваження провести державну реєстрацію установчих документів Товариства у новій редакції та інших змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі, в порядку та строки, визначені чинним законодавством України.

 До дати проведення Зборів, Учасники мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час ( з 8.00 до 13.00 ) за адресою: 04074, м. Київ, вул. Лугова, буд. 16, контактна особа : Кривенко Наталія Григорівна, номер телефону для зв’язку (044) 430-06-08.

Додатково повідомляємо, що Учасник Товариства, який має намір продати чи відчужити в інший спосіб належну йому частку (частки), повинен до дати проведення зборів звернутися до Товариства та написати заяву про свій намір. Спадкоємцям Учасників Товариства, просимо надати копії свідоцтва про смерть Учасника та свідоцтва про право на спадщину на частку (часки) в Товаристві.

Звертаємо увагу Учасників Товариства, що згідно ст. 64 Закону України «Про господарські товариства» та п.4.7 установчих документів Товариства, «Учасника Товариства, який систематично не виконує або неналежним чином виконує обов'язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей Товариства, може бути виключено з Товариства на основі рішення Загальних зборів, за яке проголосували учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників Товариства.

 Наголошуємо, що будь-яку інформацію, що стосується діяльності Товариства, в тому числі повідомлення про проведення зборів Учасників, результати проведення зборів Учасників тощо, Учасники можуть отримати з офіційного веб-сайту Товариства за адресою: http://elpo.com.ua/.

 

Голова Ради директорів   ТДВ «ЕЛПО»   Соломаха В.А.