Протокол №01/2018 Річних чергових Загальних зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНСТЮ «ЕЛПО» (код за ЄДРПОУ 24088809)

Протокол №01/2018

Річних чергових Загальних зборів Учасників
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНСТЮ

«ЕЛПО»

(код за ЄДРПОУ 24088809)

Дата, час та місце проведення Позачергових Загальних зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛПО» (надалі - Товариство):

23 березня 2018 року, 12:00:00 годин, 04074, м. Київ, вул. Лугова, буд. 16, кабінет Голови ради директорів.

ПРИСУТНІ ЗАРЕЄСТРОВАНІ УЧАСНИКИ:

 

з/п

П.І.Б.

Адреса

реєстрації

Розмір

частки (часток) в статутному капіталі Товариства, грн.

Розмір частки (часток)

в статутному капіталі

Товариства, %

1.

Громадянин України Соломаха Віталій Арсентійович,

(персональні дані не відображені у порядку вимог ЗУ «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №2297-УІ)

04114, м. Київ, вул. Сухумська, буд. 8

180910,00

77,89115646

2.

Громадянин України Сафріс Фелікс Абрамович, (персональні дані не відображені у порядку вимог ЗУ «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №2297-VІ)

04114, м. Київ, вул. Макіївська, буд.2, кв.ЗЗ

330,00

0,142082149

3.

Громадянка України Кривенко Наталія Григорівна, (персональні дані не відображені у порядку вимог ЗУ «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №2297-УІ)

04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд.9 кв.7

80,00

0,034444157

4.

Громадянка, України Кришень Лариса Хасанівна, (персональні дані не відображені у порядку вимог ЗУ «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №2297-УІ)

04210, м. Київ, вул. Героїв Сталін граду, буд.27а, кв.238

200,00

0,086110393

5.

Громадянин України Попов Юрій Миколайович, (персональні дані не відображені у порядку вимог ЗУ «Про захист персональних даних» від

02100, м. Київ, вул. Попудренка, буд.22/14, кв.26

30,00

0,012916559

1

 

 

01.06.2010 №2297-VI)

 

 

 

6.

Громадянка України Білетова Любов Серафимівна, (персональні дані не відображені у порядку вимог ЗУ «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №2297-VI)

 

02217 м. Київ, вул.

Закревського, буд. 13, кв.194

120,00

0,051666236

7.

Громадянка України Мухомор Тетяна Олександрівна,

(персональні дані не відображені у порядку вимог ЗУ «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №2297-VІ)

04114, м. Київ, вул. Макіївська, буд.2, кв.34

120,00

0,051666236

8.

Громадянка України Логвинова Тетяна Олексіївна, (персональні дані не відображені у порядку вимог ЗУ «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №2297-УІ)

04114, м. Київ, вул.

Вишгородська, буд.40/14, кв.90

110,00

0,047360717

9.

Громадянка України Рудзевич Катерина Андріївна, (персональні дані не відображені у порядку вимог ЗУ «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №2297-VІ)

м.Ірпінь, вул.

Університетська, 2В, кВ.16

150,00

0,064582795

10

Громадянка України Векленко Марія Антонівна

Паспорт Серія СО №361024 Мінським РУГУ МВС України в м.Києві

Виданий 25.05.2000р.

04201,м.Київ вул.Кондратюка, буд.2, А, кв.31

620,00

0,26694222

11.

Громадянка України Буренко Марія Іванівна

Паспорт Серія С0 №900514 Шевченківським РУГУ МВС України в м.Києві

Виданий 04.06.2002р.

 

м.Київ

буд..Запольського буд,6, кВ.2

 

 

750,00

 

 

0,322913976

12.

Громадянка України Пироженко Надія Филимонівна

(персональні дані не відображені у порядку вимог ЗУ «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №2297-VІ)

 

02156, м.Київ вул.Шолом Алейхема буд. 13, кв.114

 

 

800,00

 

 

0,344441574

2

 

13.

Громадянин України Пархоменко Олександр Сергійович

Паспорт Серія СО №488871, Подільським РУГУ МВС України в м.Києві, виданий 17.11.2000р.

 04114, м.Київ      

 вул.Орська, буд.  

  11,кв.1

 

 

850,00

 

 

0,365969172

 

 

14.

Громадянин України Гурин Петро Сергійович

Паспорт Серія МЕ №393579 Оболонським РУГУ МВС України в м.Києві, виданий 05.10.2004р.

 04212, м.Київ  

 вул.Тимошенко,  

 буд.4, А, кв. 101

720,00

0,309997417

15.

Громадянка України Павленко Оксана Андріївна (персональні дані не відображені у порядку вимог ЗУ «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №2297-VІ)

 04201, м.Київ Пр-т   

 Мінський, буд.8,  

 А, кв.127,

730,00

0,314302936

16.

Громадянка України Ткачук Ірина Володимирівна

Паспорт Серія СН №725067 Харківським РУГУ МВС України в м.Києві, виданий 04.03.1998р.

м.Київ

вул.Г.Ващенка, будЗ, кВ,256

170,00

0,073193834

17.

Громадянка України Федорова Наталія Володимирівна Паспорт Серія СН №157457 Мінським РУГУ МВС України в м.Києві, виданий, 09.04.1996р.

м.Київ

вул.Золочевского буд.20, пр./буд.

510,00

0,219581503

18.

Громадянка України Новохацька Ольга Василівна

Паспорт Серія СО №680967 Дарницьким РУГУ МВС України в м.Кмєві,виданий 12.06.2007р.

   02093,м.Київ

вул.Бориспільська, буд.49, кв.193

810,00

0,348747094

 

 

 

18797,00

80,93085335

З інформацією про дату, час, місце проведення та проект порядку денного річних чергових Загальних зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛПО" (надалі - за текстом - "Збори або Загальні збори") всі Учасники ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛПО" могли ознайомитися на офіційному веб-сайту Товариства - http://elpo.com.ua/. Даний спосіб повідомлення Учасників про проведення зборів ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛПО", був затверджений Загальними зборами Учасників ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛПО" (Протокол № 02/2017 Позачергових Загальних зборів Учасників від 27.10.2017р.) та викладений в тексті діючої редакції Статуту ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛПО", зареєстрованого 01.11.2017р. (Код ідентифікатора для перевірки державної реєстрації 270516895258).

 

З

 

23.03.2018р. Учасники Товариства - Карпиловський Леонід Абрамович повідомив Товариство про неможливість бути присутнім на Зборах за станом здоров’я, Коснирев Андрій Юрійович, Позняк Нелля Олександрівна, Літковська Софія Герцівна повідомили Товариство про неможливість бути присутнім на Зборах з поважних причин.

Однак, не всі Учасники Товариства забезпечили свою присутність на Зборах та про причини такої неявки, як в усній так і в письмовій формі, Товариство не повідомили.

На Річних чергових Загальних зборах Учасників ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛПО" присутні Учасники, які володіють 80,93 % ( 187970,00грн. ) часток статутного капіталу та 18797 голосів Товариства, тому проведення Річних чергових Загальних зборів Учасників Товариства визнаються правомочними та правомірними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.     Про обрання Голови та секретаря Зборів Товариства та наданням їм повноважень з підрахунку голосів Учасників Зборів Товариства за підсумками голосування.

2.     Звіт Ради директорів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ради директорів.

3.     Звіт та висновки Ревізора відносно річних фінансових результатів діяльності (річного звіту) Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

4.     Про затвердження річного звіту, результатів фінансово-господарської діяльності та балансу Товариства за 2017 рік.

5.     Про порядок розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених Статутом.

Виступили:

 

1.     З першого питання порядку денного - «Про обрання Голови та секретаря Зборів Товариства та надання їм повноважень з підрахунку голосів Учасників Зборів Товариства за підсумками голосування»,

Виступив Соломаха Віталій Арсентійович, який запропонував обрати головою зборів Товариства - Кривенко Наталію Григорівну, секретарем зборів Товариства - Кришень Ларису Хасанівну, та уповноважити їх провести підрахунок голосів присутніх Учасників на Зборах за підсумками голосування з питань порядку денного.

Г олосували:

«за» - 18797 голосів (загальна частка 18797.00 грн.), що становить 100 %, присутніх на Зборах; «проти» - 0, що становить 0%, присутніх на Зборах;

«утримались» - 0, що становить 0%, присутніх на Зборах.

Вирішили: обрати головою зборів Товариства - Кривенко Наталію Григорівну, секретарем зборів Товариства - Кришень Ларису Хасанівну, та уповноважити їх провести підрахунок голосів присутніх Учасників на Зборах за підсумками голосування з питань порядку денного.

2.     З другого питання порядку денного - Звіт Ради директорів про результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2017рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ради директорів.

Заслухали Голову ради директорів Товариства ТДВ «ЕЛПО» Соломаху Віталія Арсентійовича зі звітом Ради директорів Товариства про результати діяльності Товариства за 2017 рік.

В результаті обговорення запропоновано: звіт Ради директорів про результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2017рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

4

 

господарської діяльності Товариства за 2017рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ради директорів затвердити.

2.1.     Рішення приймається простою більшістю голосів засновників, які зареєструвалися для участі у річних чергових Загальних зборах.

Підсумки голосування із зазначених результатів голосування з другого питання порядку денного річних чергових Загальних зборах.

«за» - 18797 голосів , що становить 100% голосів, Засновників які зареєструвалися для участі, та приймають участь у чергових річних Загальних зборах;

«проти» - , що становить - % голосів, Засновників які зареєструвалися для участі, та приймають участь у чергових річних Загальних зборах; ;

«утримались» - , що становить - % голосів, Засновників які зареєструвалися для участі, та приймають участь у чергових річних Загальних зборах; .

Рішення прийняте річними черговими Загальними зборами з другого питання порядку денного: Затвердити річний звіт Ради директорів про результати діяльності Товариства за 2017 рік.

3. З третього питання порядку денного - Звіт та висновки Ревізора відносно річних фінансових результатів діяльності (річного звіту) Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

3.1. Заслухали Ревізора Мухомор Тетяну Олександрівну, звіт та висновки Ревізора відносно річних фінансових результатів діяльності (річного звіту) Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

В результаті обговорення запропоновано звіт Ревізора затвердити.

Підсумки голосування із зазначених результатів голосування з третього питання порядку денного річних чергових Загальних зборах.

«за» 18797 голосів , що становить 100% голосів, Засновників які зареєструвалися для участі, та приймають участь у чергових річних Загальних зборах;

«проти» - , що становить - % голосів, Засновників які зареєструвалися для участі, та приймають участь у чергових річних Загальних зборах;

«утримались» - , що становить -       % голосів, Засновників які зареєструвалися для участі, та

приймають участь у чергових річних Загальних зборах;

Рішення прийняте річними черговими Загальними зборами з третього питання порядку денного: Затвердити звіт та висновки Ревізора відносно річних фінансових результатів діяльності (річного звіту) Товариства за 2017 рік.

 

4. За четвертим питанням порядку денного- Про затвердження річного звіту, результатів фінансово-господарської діяльності та балансу Товариства за 2017 рік.

4.1.   Заслухали виконавчого директора Сафріса Фелікса Абрамовича про річний звіт, результати фінансово-господарської діяльності та баланс Товариства за 2017 рік В результаті обговорення запропоновано річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік затвердити.

4.2.            Рішення приймається простою більшістю голосів засновників, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних зборах.

Підсумки голосування із зазначених результатів голосування з четвертого питання порядку денного річних чергових Загальних зборах.

«за» - 18797 голосів , що становить 100 % голосів, Засновників які зареєструвалися для участі, та приймають участь у чергових річних Загальних зборах;

 

5

 

«проти» - , що становить - % голосів, Засновників які зареєструвалися для участі, та приймають участь у чергових річних Загальних зборах; ;

«утримались» -   , що становить - % голосів, Засновників які зареєструвалися для участі, та

приймають участь у чергових річних Загальних зборах; .

Рішення прийняте черговими річними загальними зборами з четвертого питання порядку денного: річний звіт, результати діяльності та баланс Товариства за 2017 рік затвердити.

5. З п'ятого питання порядку денного - Про порядок розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених Статутом.

5.1. Заслухали Голову ради директорів Соломаху Віталія Арсентійовича про затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2017 рік.

За результатами роботи в 2017 році прибуток склав 398,4 тис. грн.

На 1.01.2017р. збитки минулих років склали 181,1 тис.грн.

Пропоную 181,1 тис.грн. суму непогашених збитків минулих років погасити за рахунок прибутку 2017р. Чистий прибуток, який залишився в розпорядженні Товариства склав 217,4 тис.грн. Згідно Статуту нам необхідно з прибутку створити резервний капітал Товариства в розмірі 25% від Статутного капіталу, що становить 58,1 тис.грн. з щорічним відрахуванням з чистого прибутку 5%, який за 2017 рік складає 10,9 тис.грн. Залишившийся прибуток використати на ремонт будівель та споруд, що складає 206,5 тис.грн.. Дивіденди не виплачувати.

В результаті обговорення запропоновано прийняти рішення.

Рішення приймається простою більшістю голосів засновників, які зареєструвалися для участі у чергових річних Загальних зборах.

Підсумки голосування із зазначених результатів голосування з п’ятого питання порядку денного річних чергових Загальних зборах.

«за» 18797 голосів , що становить 100в% голосів, Засновників які зареєструвалися для участі, та приймають участь у чергових річних Загальних зборах;

«проти» - , що становить - % голосів, Засновників які зареєструвалися для участі, та приймають участь у чергових річних Загальних зборах; ;

«утримались» - , що становить -         % голосів, Засновників які зареєструвалися для участі, та

приймають участь у чергових річних Загальних зборах; .

Рішення прийняте черговими річними загальними зборами з п’ятого питання порядку денного: затвердити чистий прибуток за 2017 рік. в сумі 217,4 тис.грн., створити резервний фонд Товариства в розмірі 25% Статутного капіталу. Відрахувати з чистого прибутку за 2017 рік 5% в резервний фонд, а саме 10,9 тис.грн. Залишившийся прибуток направити на ремонт будівель і споруд, що складає 206,5 тис.грн..

Дивіденди не виплачувати.

Порядок денний чергових річних загальних зборів вичерпаний.

На цьому чергові річні збори засновників ТДВ «ЕЛПО» завершені.

 

Голова чергових річних Загальних зборів                                       Н.Г.Кривенко
Секретар чергових річних Загальних зборів                                   Л.Х.Кришень