ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛПО» (код за ЄДРПОУ 24088809)

ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛПО» (код за ЄДРПОУ 24088809)

 Повідомляємо, що у зв’язку з дією обмежувальних заходів, передбачених карантином, що встановлений згідно Постанови Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 23, ст. 896, № 30, ст. 1061), з метою  запобігання від поширення гострих респіраторних захворювань та коронавірусуCOVID-19, який віднесено до особливо небезпечних інфекційних хвороб, було не можливим проведення річних Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛПО», надалі – Товариство, у строк визначений ч.2 ст. 31 ЗУ «Про Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», тобто до 30.06.2020 року.

 «18» березня 2020 року Радою директорів Товариства було прийнято рішення про перенесення та проведення річних Загальних зборів Учасників Товариства, надалі – Збори, на 07 серпня 2020 року об 12 годині 00 хвилин за місцезнаходженням Товариства: 04074, м. Київ, вул. Лугова, буд. 16, у кабінеті голови Ради директорів.

Реєстрація учасників (представників Учасників) Товариства  на Збори  відбудеться«07»серпня 2020 року  з 11.30  по 12 .00 за місцем проведення Зборів.Для реєстрації участі на Зборах, Учасникам Зборів при собі необхідно мати документ, що посвідчує його особу (паспорт), а представникам Учасників – паспорт та довіреність на право участі у Зборах, посвідчену в порядку вимог чинного законодавства.

Перелік Учасників, які мають право на участь у Зборах, зазначений в установчих документах Товариства,чинна редакція яких, затверджена рішенням Загальних зборів Учасників Товариства (Протокол № 01/2019 від 26.04.2019р.) та  зареєстрована 03.05.2019р. та на офіційному веб-порталі Міністерства юстиції України в мережі Інтернет в розділі «Безкоштовний запит» за посиланням https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch, де кожен учасник має можливість самостійно на безкоштовній основі отримати відомості про Товариство з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в порядку вимог ст. 11 Закону України « Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

 Перелік питань, що виносяться на голосування Зборам Товариства згідно з ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

1. Про обрання Голови та секретаря Зборів Товариства та наданням їм повноважень з підрахунку голосів Учасників Зборів Товариства за підсумками голосування. Про надання повноважень Голові та секретарю Зборів Товариства підписати Протокол Зборів в порядку вимог чинного законодавства України.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ради директорів Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства відносно річних фінансових результатів діяльності (річного звіту) Товариства за 2019 рік.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. Про порядок розподілу чистого прибутку або покриття збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, визначених законодавством.
5. Про внесення змін до статуту Товариства, пов’язаних зі зміною Учасників (зміною відомостей про Учасників) Товариства та корегуванням (усуненням технічних описок та невідповідностей фактичним даним) в персональних даних Учасників, що були виявлені Товариством під час отримання оновленої інформації про персональні дані від Учасників Товариства,шляхом викладення статуту Товариства у новій редакції. Про затвердження та підписання статуту в новій редакції. Про обрання особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції в порядку вимог чинного законодавства України.
6. Про проведення державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції та державної реєстрації змін до відомостей про Учасників Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у відповідності до законодавства України. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією статуту Товариства у новій редакції та державної реєстрації змін до відомостей про Учасників Товариства.
7. Про звільнення Гудима Віктора Володимировича (РНОКПП 1719203234) з займаної посади Комерційного директора Товариства у зв’язку з його виходом на пенсію та проведення інших необхідних дій, пов’язаних з звільненням працівника згідно трудового законодавства України.
До дати проведення Зборів, Учасники мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного (в тому числі з проектом статуту у новій редакції), за місцезнаходженням Товариства у робочі дні (понеділок – п’ятниця) та робочий час ( з 8.00 до 13.00 ) за адресою: 04074, м. Київ, вул. Лугова, буд. 16, контактна особа: Кривенко Наталія Григорівна, номер телефону для зв’язку (044) 430-31-60.
 

Наголошуємо, що будь-яку інформацію, що стосується діяльності Товариства, в тому числі повідомлення про скликання/проведення зборів Учасників, результати проведення зборів Учасників тощо, Учасники можуть отримати з офіційного веб-сайту Товариства за адресою:http://elpo.com.ua/

Додатково звертаємо увагу Учасників Товариства, що з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», для участі у зборах є обов’язковим наявність у Учасника (представника Учасника) респіратора чи захисної маски та обмеження у відстані не менше 1,5 мміж учасниками (представниками Учасників), присутніх на зборах.Голова Ради директорів ТДВ «ЕЛПО» Соломаха В.А. 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""